THIẾT BỊ LƯU ĐIỆN


Cung cấp các dòng sản phẩm về thiết bị lưu điện 1 Pha & 3 Pha

THI CÔNG XÂY LẮP ĐIỆN


Thi công lắp đặt các công trình Điện Công Nghiệp, Điện Dân dụng.

THI CÔNG XÂY DỰNG


Tư vấn,thiết kế, thi công các công trình xây dựng Nhà Phố, xây dựng Dân dụng.